Vakopleiding plantenveredeling

Veredelen is een vak en om dit goed uit te oefenen, is een vakopleiding nodig voor degenen die in het reguliere onderwijs dit vak niet of nauwelijks hebben geleerd. Professionalisering van de (assistent)selecteurs betekent dat zij meer verantwoordelijkheden kunnen dragen in het veredelingsprogramma.

De cursus zal opnieuw starten eind september 2019.

De cursus wordt nu gegeven in samenwerking met de HAS in Den Bosch.

Bestemd voor: Assistent- of beginnend veredelaars van veredelingsbedrijven.

Doel: Theoretische scholing in het vak plantenveredeling en ondersteunende vakken met als doel inzicht krijgen in de achtergrond en opbouw van een veredelingsprogramma. Aan het eind van deze opleiding zullen de cursisten beter in staat zijn om (mee) te denken over de opzet en uitvoering van een veredelingsprogramma.

Programma: Het programma omvat de volgende vakken: plantenveredeling, plantenfysiologie en gewasbescherming, waarbij aan plantenveredeling twee keer zoveel tijd wordt besteed als aan de andere twee vakken. De theorie wordt zoveel mogelijk vanuit de praktijk benaderd.

Onderwerpen:
Erfelijkheidsleer


Plantenveredeling


DNA-technieken


Plantenfysiologie


gewasbescherming
De lesstof is afgestemd op de praktische betekenis voor de veredeling. In beide cursusjaren worden enkele excursies georganiseerd naar agrarische onderzoekinstellingen, keuringsdiensten en bedrijven.

Van de behandelde lesstof worden syllabi verstrekt.

Docenten:
ir. Idy van Leeuwen (BreedWise), dr.ir. Mark van de Wouw (HAS), dr.ir. Emile Clerkx (HAS), ir. Truus Rigter (Van Hall Instituut, Leeuwarden);
Gastdocenten van: WUR, Naktuinbouw en het bedrijfsleven


Vooropleiding: MBO of HBO of vergelijkbaar; minimaal 1 jaar ervaring
in veredelings-/selectiewerk

De cursus bestaat uit 2 x 23 lesdagen verdeeld over 2 winters (eind september2019-eind maart 2021

Prijs: € 9500 voor de hele cursus

Plaats: Has Hogeschool, Onderwijsboulevard 221, Den Bosch


Aanmelden:Via de website van de HAS voor 1 juli 2019