Vakopleiding plantenveredeling

Veredelen is een vak en om dit goed uit te oefenen, is een vakopleiding nodig voor degenen die in het reguliere onderwijs dit vak niet of nauwelijks hebben geleerd. Professionalisering van de (assistent)selecteurs betekent dat zij meer verantwoordelijkheden kunnen dragen in het veredelingsprogramma.

De cursus zal opnieuw starten in oktober 2019.

De cursus wordt nu gegeven in samenwerking met de HAS in Den Bosch.

Bestemd voor: (Assistent-)selecteurs van veredelings- en selectiebedrijven.

Doel: Theoretische scholing in het vak plantenveredeling en ondersteunende vakken met als doel inzicht krijgen in de achtergrond en opbouw van een veredelingsprogramma. Aan het eind van deze opleiding zullen de cursisten beter in staat zijn om (mee) te denken over de opzet en uitvoering van een veredelingsprogramma.

Programma: Het programma omvat de volgende vakken: plantenveredeling, plantenfysiologie en gewasbescherming, waarbij aan plantenveredeling twee keer zoveel tijd wordt besteed als aan de andere twee vakken. De theorie wordt zoveel mogelijk vanuit de praktijk benaderd.

Eerste leerjaar:
PlantenveredelingPlantenfysiologiegewasbeschermingTweede leerjaar:
plantenveredelingplantenfysiologiegewasbeschermingDe lesstof is afgestemd op de praktische betekenis voor de veredeling. In beide cursusjaren worden enkele excursies georganiseerd naar agrarische onderzoekinstellingen, keuringsdiensten en bedrijven.

Van de behandelde lesstof worden syllabi verstrekt.

Docenten:
Plantenveredeling: ir. Idy van Leeuwen (BreedWise), dr.ir. Mark van de Wouw (HAS), dr.ir. Emile Clerkx (HAS)
Plantenziektenkunde: ir. Truus Rigter, Van Hall Instituut, Leeuwarden;
Plantenfysiologie: ir. Ina van Trijp
Gastdocenten van: WUR, Aeres Hogeschool, Naktuinbouw en het bedrijfsleven


Vooropleiding: MBO of HBO of vergelijkbaar; minimaal 1 jaar ervaring
in veredelings-/selectiewerk

Tijdstip en duur: 25 vrijdagen van oktober t/m maart per jaar, gedurende
2 jaar. Begint oktober 2017

Plaats: Has Hogeschool, Onderwijsboulevard 221, Den Bosch

Prijs:€ 4500,- per leerjaar, exclusief BTW, inclusief lesmateriaal

Aanmelden:Via de website voor 1 augustus 2017